Lily Benson

Fabrikken

Fabrikken

Fabrikken

I’m currently an artist in resident at Fabrikken for Konst og Design (Factory for Art & Design) in Copenhagen, Denmark. Stop by for a studio visit!